Jakie są właściwe organy?
Do kogo należy się zwrócić?

Ostatnia aktualizacja: 10/5/2012

W Republice Słowenii odpowiedzialność za uregulowanie kwestii spadkowych ponosi sąd. W trakcie postępowania spadkowego sąd określa spadkobierców majątku osoby zmarłej, majątek stanowiący masę spadkową oraz zakres praw do spadku przysługujących spadkobiercom, zapisobiorcom i innym osobom.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło postępowanie przeniesienia kompetencji w zakresie regulowania kwestii spadkowych z sądów na kancelarie notarialne. Zakończenie postępowania przewidywane jest na koniec 2010 roku.