Spadki w Bułgarii

Ostatnia aktualizacja: 10/5/2012

 • Jakie są właściwe organy?
  Do kogo należy się zwrócić?

  W tym miejscu znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat organów prowadzących postępowanie spadkowe (sąd, notariusz, itp.) oraz szczegółowego zakresu ich kompetencji. Omówiono tu także zagadnienia dotyczące spadku po osobach z obywatelstwem obcego kraju (cudzoziemcach) oraz zasad przekazywania w spadku majątku znajdującego się zagranicą.

 • Jakie jest prawo właściwe? Czy mogę wybrać prawo właściwe w odniesieniu do dziedziczenia po mnie?

  Podajemy tu wszelkie niezbędne informacje na temat tego, jakie prawo ma zastosowanie do spadków międzynarodowych. Czy stosuje się prawo właściwe ze względu na obywatelstwo osoby zmarłej, czy raczej na jej miejsce zamieszkania? Czy można wybrać prawo spadkowe mające zastosowanie w danej sprawie? Znajdziecie tu także Państwo wszelkie niezbędne wyjaśnienia w zakresie konfliktu norm prawnych występującego przy spadkach o charakterze międzynarodowym.

 • Kto i ile dziedziczy w przypadku braku testamentu?

  W tym miejscu podajemy informacje na temat nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego. W szczególności wyjaśniamy, kto i ile odziedziczy w przypadku braku testamentu. W przypadku zarejestrowanych związków partnerskich lub związków nieformalnych, informujemy o prawach partnera pozostałego przy życiu.

 • Ograniczenie wolności dysponowania spadkiem na mocy testamentu (rezerwa)

  Zachowek to część majątku spadkowego, której osoba zmarła nie może pozbawić niektórych spadkobierców. W tym punkcie znajdziecie Państwo informacje, którzy ze spadkobierców mają prawo do zachowku oraz w jaki sposób mogą oni z niego korzystać. Dowiecie się także, jak spadkobierca może zrzec się prawa do zachowku.

 • W jaki sposób sporządza się testament i czy można go zarejestrować?

  Tutaj podajemy informacje na temat form sporządzenia testamentu, warunków jego ważności pod względem formy i treści, a także możliwości jego zarejestrowania (jeśli tak, to w jakiej instytucji).

 • Kiedy i w jaki sposób staje się spadkobiercą?

  W tym miejscu podajemy wszystkie informacje na temat przebiegu procedury przyznawania spadku. Znajdziecie tu Państwo odpowiedź na następujące pytania: W jaki sposób rozpoczyna się postępowanie spadkowe? W jaki sposób weryfikowany jest status spadkobiercy? Czy istnieje system do administrowania spadkiem? Dowiecie się także, czy istnieje konieczność sporządzania inwentarza spadku. Dodatkowo podajemy tu informacje na temat odpowiedzialności spadkobierców za długi pozostawione przez osobę zmarłą.

 • Jaką kwotę podatków należy zapłacić od spadku?

  Omawiamy tu podatki spadkowe obowiązujące w danym kraju.

This interactive map is only visible when the flash v8 plugin is installed & javascript is enabled.