Wanneer en hoe wordt men erfgenaam?

Laatste update: 10/5/2012

De nalatenschap valt zonder speciale procedure open aan de erfgenaam (of aan de legataris), op voorwaarde dat de erfgenaam de nalatenschap aanvaardt. De aanvaarding kan echter ook stilzwijgend gebeuren, bijvoorbeeld indien de erfgenaam over erfrechtelijke goederen beschikt.

Een erfgenaam wordt geacht de nalatenschap aanvaard te hebben wanneer hij/zij de procedure opstart om in het bezit te komen van de nalatenschap, wanneer hij/zij bij de arrondissementsrechtbank van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen een aanvraag indient tot boedelbeschrijving van de nalatenschap of wanneer de erfgenaam bij de notaris van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen een aanvraag indient tot aanvaarding van de nalatenschap. Het aanvaarden van de nalatenschap dient te gebeuren binnen drie maanden na het openvallen van de nalatenschap.

Indien de nalatenschap aanvaard werd door het indienen van de aanvraag tot aanvaarding bij de notaris of door het opstarten van het eigenlijke proces om in het bezit te komen van de nalatenschap, dan is de erfgenaam onbeperkt en persoonlijk aansprakelijk voor de schulden krachtens de nalatenschap. De erfgenaam kan echter zijn/haar nalatenschap beperken door de nalatenschap via de arrondissementsrechtbank te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving. In de relaties met de schuldeisers van de overledene wordt ervan uitgegaan dat er op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap, afgezien van deze vermeld in de boedelbeschrijving, geen andere erfgoederen zijn.
Mede-erfgenamen zijn samen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis.