Wanneer en hoe wordt men erfgenaam?

Laatste update: 10/5/2012

Tot de aanvaarding van de nalatenschap door de erfgenamen, wordt de onopgeëiste nalatenschap krachtens de Letse wetgeving beschouwd als een rechtspersoon die alleen vertegenwoordigd kan worden door een beheerder van de nalatenschap.

In principe is de erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene. De erfgenaam kan evenwel zijn/haar aansprakelijkheid beperken door de nalatenschap te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving. In dat geval moet de erfgenaam een verklaring afleggen voor de notaris of voor de rechtbank. De mede-erfgenamen zijn aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, in verhouding tot de waarde van hun respectieve aandelen in de erfenis.