Wanneer en hoe wordt men erfgenaam?

Laatste update: 10/5/2012

In het Frans recht valt de nalatenschap open door het overlijden van de persoon, en komt de nalatenschap onmiddellijk toe aan de erfgenaam (erfrechtelijke saisine). Hij moet de erfenis aanvaarden binnen een termijn van tien jaar vanaf het openvallen van de nalatenschap.

Een eenvoudige aanvaarding van de nalatenschap kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren. De erfgenaam is dan aansprakelijk voor de schulden van de erflater, zelfs voor de schulden op zijn persoonlijk vermogen.

Bij aanvaarding ten belope van het nettoactief moet de erfgenaam een aangifte doen voor de arrondissementsrechtbank in het rechtsgebied waar de nalatenschap is opengevallen. Hij beperkt zo zijn aansprakelijkheid tot het passief evenredig aan het overblijvend nettoactief.
Bij verwerping wordt de erfgenaam geacht nooit aansprakelijk geweest te zijn.