Welk recht is van toepassing? Mag ik kiezen welk recht op mijn nalatenschap van toepassing is?

Laatste update: 10/5/2012

Dit hangt af van de gewone verblijfplaats van de overledene. Op de nalatenschap is namelijk de wet van toepassing van het land waar de overledene, op het ogenblik van zijn/haar overlijden, zijn/haar gewone verblijfplaats had (‘beginsel van de eenheid van nalatenschap’).

Volgens de Estse wet mag eveneens de wet gekozen worden die van toepassing is op de nalatenschap. De keuze van de wet is echter beperkt tot de wet van de staat waarvan de persoon de nationaliteit heeft. Bovendien is deze keuze niet van toepassing op onroerende goederen.