Welke autoriteit is bevoegd?
Tot wie moet ik mij wenden?

Laatste update: 10/5/2012

De erfrechtelijke procedures worden afgehandeld door een notaris.

Voor het opstarten van de erfrechtelijke procedures dient een erfgenaam, een schuldeiser van de erflater, een legataris of iedere andere persoon met rechten inzake de nalatenschap een geauthenticeerd verzoekschrift in bij een notaris.

De persoon die de nalatenschap wil aanvaarden of verwerpen moet contact opnemen met een notaris.