Beperkingen op de vrijheid om bij testament te legateren (voorbehouden erfdelen)

Laatste update: 10/5/2012

De Estse wet kent een voorbehouden erfdeel (dit is een deel van de nalatenschap, dat verplicht toekomt aan een erfgenaam) toe aan de echtgenoot van de overledene en de afstammelingen, dit zijn haar/zijn kinderen. Zijn de kinderen vooroverleden, dan gaat het naar de kleinkinderen. In laatste instantie kent de Estse wet een voorbehouden erfdeel toe aan de ouders van de overledene, indien de overledene geen afstammelingen heeft.

Het reservatair gedeelte, dat de testeervrijheid beperkt, is gelijk aan de helft van de waarde van het wettelijke erfdeel van de erfgenaam. Indien de overledene een echtgenoot en kinderen achterlaat, dan kan hij/zij vrij slechts over de helft van de nalatenschap vrij beschikken.

De begunstigden van het reservatair gedeelte kunnen het voorbehouden erfdeel verwerpen voordat de nalatenschap openvalt, met een contract tussen de erflater en de toekomstige wettige erfgenaam. Dit contract moet opgesteld worden bij notariële akte.