Wie erft er en hoeveel wanneer er geen testament is?

Laatste update: 10/5/2012

Wanneer er geen testament is, dan zijn de volgende principes van toepassing op de verschillende mogelijke situaties:

  • De overledene was ongehuwd en had geen kinderen: Bij afwezigheid van een echtgenoot of kinderen erven de ouders van de overledene en hun afstammelingen. Indien deze reeds overleden zijn, dan erven de grootouders van de overledene en hun afstammelingen. Indien deze reeds overleden zijn, dan wordt de plaatselijke overheid de erfgenaam. Als er geen andere erfgenaam is en een nalatenschap openvalt in een andere staat en de Estse wet van toepassing is op de nalatenschap, dan is Estland de wettelijke erfgenaam.
  • De overledene was ongehuwd en laat kinderen achter: De afstammelingen van de overledene erven.
  • De overledene laat een echtgenoot en kinderen achter: De afstammelingen van de overledene erven. Samen met de verwanten van de overledene erft de langstlevende echtgenoot in gelijke delen samen met de kinderen, maar niet minder dan één vierde van de nalatenschap.
  • De overledene laat een echtgenoot maar geen kinderen achter: De erfgenamen van de tweede rang bij afwezigheid van een testament zijn de ouders van de overledene en hun afstammelingen erven. Samen met de bloedverwanten van de overledene erft de langstlevende echtgenoot naast de erfgenamen van de tweede rang, de helft van de nalatenschap. Zijn er geen bloedverwanten van de eerste of de tweede rang, dan erft de echtgenoot van de overledene de hele nalatenschap.

Erven de partners van een geregistreerd of niet-geregistreerd partnerschap?
De partner van een niet-geregistreerd partnerschap kan alleen erfgenaam worden wanneer dit bij testament bepaald is. De Estse wet kent aan de partner geen successierechten toe.