Wanneer en hoe wordt men erfgenaam?

Laatste update: 10/5/2012

Een nalatenschap valt open bij het overlijden van een persoon. Bij het openvallen van een nalatenschap komt deze toe aan een erfgenaam.

Indien een erfgenaam de nalatenschap niet verwerpt binnen drie maanden nadat hij van het overlijden van de erflater en van zijn/haar erfrecht kennis krijgt of gekregen zou moeten hebben, dan wordt de erfgenaam geacht de nalatenschap aanvaard te hebben.