Wanneer en hoe wordt men erfgenaam?

Laatste update: 10/5/2012

Het erfrecht ontstaat bij het overlijden van de persoon in kwestie. Voor de overdracht van een erfenis aan erfgenamen is echter een vonnis van de rechtbank nodig, dat gewezen wordt na een specifieke procedure. De procedure wordt namens de rechtbank uitgevoerd door de notaris (”Verlassenschaftsverfahren“).

In principe is de erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de erflater. De erfgenaam kan evenwel zijn aansprakelijkheid beperken door de erfenis te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Gezamenlijke erfgenamen zijn samen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis.