Ja nav testamenta, kas manto un kādā apmērā?

Pēdējais atjauninājums: 10/5/2012

Ja nav testamenta, dažādiem gadījumiem tiek piemēroti šādi principi:

  • Ja mantojuma atstājējs ir bijis neprecēts un viņam nav bērnu, manto vecāki vai tas no vecākiem, kurš vēl ir dzīvs (mantojumu likuma 6. pants). Ja mantojuma atstājējam paliek tikai otrās vai augstākas pakāpes augšupējie radinieki, manto vistuvākās pakāpes radinieki līdzīgās daļās (mantojumu likuma 7. pants). Ja mantojuma atstājējam paliek tikai brāļi un māsas, tie manto līdzīgās daļās (mantojumu likuma 8. panta pirmā daļa). Ja mantojuma atstājējam paliek tikai brāļi un māsas, kā arī otrās vai augstākas pakāpes augšupējie radinieki, brāļi un māsas saņem divas trešdaļas no mantojuma, bet augšupējie radinieki – vienu trešdaļu (mantojumu likuma 8. panta otrā daļa).
  • Ja mantojuma atstājējs ir bijis neprecēts, bet viņam ir bērni, tie manto līdzīgās daļās (mantojumu likuma 5. panta pirmā daļa). Agrāk miruša bērna daļa pāriet pie viņa lejupējiem radiniekiem pa ciltīm (pārstāvības tiesība).
  • Ja mantojuma atstājējam paliek laulātais un viņam nav ne bērnu, ne augšupējo radinieku, ne brāļu un māsu vai to lejupējo, visu mantojumu manto laulātais (mantojumu likuma 9. pants).
  • Ja mantojuma atstājējam paliek laulātais un bērni, laulātais manto līdzīgās daļās ar bērniem (mantojumu likuma 9. panta pirmā daļa).

Vai tiesības uz mantojumu ir reģistrētu vai nereģistrētu partnerattiecību partneriem?

Bulgārijas tiesībās nepastāv reģistrētas partnerattiecības, bet nereģistrētu partnerattiecību partneriem mantojuma nodošana otram partnerim jāparedz testamentā, jo viņi nav likumiskie mantinieki.