Mantojuma tiesības Bulgārija

Pēdējais atjauninājums: 10/5/2012

 • Kura ir kompetentā institūcija?
  Pie kā man jāvēršas?

  Šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par to, kura institūcija (tiesa, notārs utt.) nodarbosies ar mantošanas procedūru. Detalizēti izklāstīti dažādie piekritības noteikumi. Šajā iedaļā aplūkoti arī jautājumi, kas saistīti ar ārvalstnieka mantošanu un ārzemēs esošu īpašumu saņemšanu.

 • Kurš likums ir piemērojams? Vai es varu izvēlēties mantošanai piemērojamās tiesības?

  Šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par to, kuru likumu piemēro mantošanai, kas ietver sevī pārrobežu elementus. Vai piemēros mantojuma atstājēja pilsonības valsts likumu? Vai drīzāk mantojuma atstājēja pastāvīgās dzīvesvietas likumu? Vai mantošanai piemērojamo likumu ir iespējams izvēlēties? Jūs atradīsiet arī visus nepieciešamos skaidrojumus par kolīzijas normām pārrobežu situācijā.

 • Ja nav testamenta, kas manto un kādā apmērā?

  Šeit jūs atradīsiet visu atbilstīgo informāciju par mantojuma daļas saņemšanu, mantojot pēc likuma. Jums izskaidros, kas un kādā apmērā manto, ja nav testamenta. Visbeidzot, šajā sadaļā jūs iegūsiet informāciju par pārdzīvojušā partnera tiesībām reģistrētu partnerattiecību vai faktiskas savienības gadījumā.

 • Tiesību ierobežojums rīcībai ar savu īpašumu testamentā (neatņemamā daļa)

  Neatņemamā daļa ir mantojuma daļa, no kuras mantojuma atstājējs nevar atstumt dažus mantiniekus. Šajā nodaļā jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par to, kuriem mantiniekiem ir tiesības uz neatņemamo daļu un kā viņi šīs tiesības var izmantot.

 • Kā tiek sastādīts testaments, un vai es varu to reģistrēt?

  Šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par dažādām testamenta formām un to spēkā esamības nosacījumiem attiecībā uz formu un saturu. Jūs uzzināsiet, vai testamentu ir iespējams reģistrēt un kādā iestādē tas jādara.

 • Kad un kā kļūst par mantinieku?

  Šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par mantošanas norisi. Šajā nodaļā sniegtas atbildes uz šādiem jautājumiem: Kā uzsāk „mantošanas procedūru”? Kā pārbauda mantinieka statusu? Vai pastāv mantojuma pārvaldības sistēma? Jūs uzzināsiet, vai tiek sastādīts mantojuma atstājēja īpašumu inventārs. Visbeidzot, jūs iegūsiet dažādu informāciju par mantinieku un līdzmantinieku atbildību par mantojuma atstājēja parādiem.

 • Cik liels nodoklis (nodeva) būs jāmaksā par mantošanu?

  Šeit jūs atradīsiet informāciju par attiecīgajā valstī spēkā esošajiem mantojuma nodokļiem.

This interactive map is only visible when the flash v8 plugin is installed & javascript is enabled.