Öröklés Ausztriában

Utolsó frissítés: 10/5/2012

 • Mely hatóság hatáskörébe tartozik az örökség rendezése ? Kihez fordulhatok?

  A kérdés alatt válaszként megtalálja mindazokat az információkat, amelyek arra vonatkoznak, mely hatóság (bíróság, közjegyző, stb.) jár el az adott öröklési ügyben. Részletesen bemutatásra kerülnek a különböző illetékességi szabályok. Ez a rész foglalkozik egyben a külföldi állampolgárok öröklésével, valamint a külföldön található hagyatéki vagyontárgyak öröklésének kérdéseivel.

 • Mi az alkalmazandó jog? Megválaszthatom öröklés esetére az alkalmazandó jogot ?

  Ennél a kérdésnél választ kap arra, mely jogot kell alkalmazni az olyan öröklési ügyben, amely határon-átnyúló elemet tartalmaz. Vajon az örökhagyó állampolgársága szerinti jog alkalmazandó? Vagy az örökhagyó szokásos tartózkodási helye szerinti jog? Megválasztható öröklés esetére az alkalmazandó jog? A tájékoztatás kiterjed az egyes államokban határon-átnyúló esetekben alkalmazott nemzetközi magánjogi rendelkezésekre is.

 • Végrendelet hiányában ki örököl és mennyit?

  A törvényes öröklés rendjéről olvashat ezen a helyen, vagyis magyarázatot talál arra, ki és mekkora részt örököl az örökhagyó vagyonából végrendelet hiányában. Továbbá, a regisztrált párkapcsolatokra és a regisztráció nélkül együtt élő élettársakra vonatkozó öröklési jogi szabályozásról szóló tájékoztatás is ebben a pontban található.

 • A végrendelkezési szabadság korlátai (kötelesrészre jogosultság)

  A kötelesrész a hagyatéknak az a része, amelyet az örökhagyó meghatározott örököseitől nem vonhat el. A fejezetben megtalál minden információt azzal kapcsolatban, hogy az örökösök közül kik jogosultak kötelesrészre és hogyan érvényesíthetik ezen jogosultságukat. Végül a kötlesrészről történő lemondás szabályait is megismerheti.

 • Milyen módon készíthető végrendelet és vajon nyilvántartásba vehető-e ?

  Ez alatt a pont alatt a különböző végrendeleti formákról, illetve azok formai és tartalmi érvényességi követelményeiről olvashat. Azt is megtudhatja, hogy a keresett államban lehetséges-e, és ha igen hol, a végrendelet nyilvántartásba vétele.

 • Mikor és hogyan válik valaki örökössé?

  Ezen a helyen magyarázatot talál a keresett államban alkalmazott hagyatéki eljárás menetéről. A fejezet a következő kérdésekre ad választ: Hogyan kezdődik a hagyatéki eljárás? Milyen módon ellenőrzött az örökösi minőség fennállta? Létezik-e külön hagyatéki rendezési, illetve nyilvántartási rendszer? Tudomást szerezhet arról is, sor kerül-e hagyatéki leltárra. Végül, megtudhatja azt is, felelnek-e és milyen módon az örökösök az örökhagyó tartozásaiért.

 • Mekkora összegű adót/illetéket kell fizetnem az örökség után?

  Az érintett állam hatályos, – öröklés esetére vonatkozó – adózási rendelkezéseiről találhat információkat ebben a pontban.

This interactive map is only visible when the flash v8 plugin is installed & javascript is enabled.