Kako se piše oporuka i mogu li je evidentirati ?

Zadnji put ažurirano: 10/5/2012

Estonski zakon razlikuje, pored ostalih, slijedeće oporuke: vjerodostojna oporuka koju potvrđuje javni bilježnik (bilježnička oporuka), oporuka koju je sačinio oporučitelj i pohranio kod bilježnika (bilježnička oporuka), oporuka potpisana pred svjedocima (privatna oporuka) i vlastoručna oporuka (privatna oporuka).

Načini sastavljanja raznih oblika oporuka:

  • Vjerodostojna oporuka potvrđena kod javnog bilježnika – javni bilježnik potvrđuje oporuku koju je izradio sukladno oporučnom raspolaganju oporučitelja ili koju je oporučitelj podnio bilježniku na potvrdu. Oporučitelj potpisuje tu oporuku u prisustvu javnog bilježnika.
  • Pohranjena oporuka – oporučitelj može napraviti javnobilježničku oporuku pohranjivanjem oporuke u zapečačenoj omotnici kod bilježnika i potvrđujući bilježniku da je to njegova oporuka.
  • Oporuka potpisana pred svjedocima – oporučitelj može sačiniti privatnu oporuku, koju potpisuje u prisustvu najmanje dviju svjedoka s punom poslovnom sposobnošću, i u kojoj oporučitelj označava datum i godinu pravljenja oporuke. Svjedoci su istovremeno prisutni kod potpisivanja oporuke
  • Vlastoručna oporuka – oporučitelj može sačiniti privatnu oporuku pišući je vlastitom rukom od početka do kraja i označavajući datum i godinu sastavljanja. Samo oporučitelj potpisuje svoju vlastoručnu oporuku.

Važno je da privatna oporuka postaje nevažećom ako prođe šest mjeseci od sastavljanja i oporučitelj je na životu. Nakon toga, oporučitelj treba sačiniti novu oporuku. Bilježničke oporuke nisu vremenski ograničene valjanosti. Oporučitelj može čuvati privatnu oporuku sam ili ju predati drugoj osobi na čuvanje.

Obavijesti koje se tiču oporuka, unose se u registar nasljeđivanja. Podaci se unose s dvije osnove:

  • Javni bilježnik je dužan podnijeti obavijest registru nasljeđivanja o javnobilježničkoj oporuci ili o pohrani oporuke kod njega.
  • Podaci o privatnim oporukama, njihovim izmjenama ili opozivima, unose se u registar izjavom oporučitelja ili izjavom osobe kojoj je oporučitelj povjerio oporuku na čuvanje.

Prema tome, obavezno je prijaviti registru javnobilježničku oporuku, a privatnu se može prijaviti.

Kod internacionalnog obilježja, oporuka je u načelu valjana u Estoniji ako udovoljava unutarnjem pravu. Na oblik oporuke primjenjuje se Haška konvencija iz 1961. o rješavanju sukoba zakona u svezi s oblikom oporučnog raspolaganja.

Informacije o načinu čuvanja, evidentiranja i traženja oporuke su također dostupne na web-stranici Europske mreže registara oporuka (ARERT/ENRWA) pod odjeljkom “informativna stranica”.

www.arert.eu