Koliki porez moram platiti na nasljedstvo ?

Zadnji put ažurirano: 10/5/2012

Na nasljedstvo se plaća porez.

Porezna stopa iznosi 5 % tržišne vrijednosti naslijeđene imovine umanjene za dugove i troškove u svezi s nasljeđivanjem. Ostaviteljev bračni drug, srodnici po krvi u ravnoj liniji (potomci i predci), te njegovi usvojitelji i usvojenici ne plaćaju porez na nasljedstvo.
Braća i sestre ostavitelja, njihovi potomci i njegovi zetovi i snahe ne plaćaju porez ako su s njim živjeli u istom domaćinstvu u vrijeme ostaviteljeve smrti.
Pokretnine primljene na dar podliježu porezu ako njihova pojedinačna vrijednost prelazi 50.000 HRK.

Rok za podnošenje prijave poreza na nasljedstvo je 30 dana od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.