Κληρονομική διαδοχή στη Βουλγαρία

Τελευταία ενημέρωση: 10/5/2012

 • Ποια είναι η αρμόδια αρχή;
  Πού πρέπει να απευθυνθώ;

  Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ενημερωθείτε σχετικά με την αρχή (δικαστήριο, συμβολαιογράφος κλπ.), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία κληρονομιάς. Οι διάφοροι κανόνες δικαιοδοσίας παρουσιάζονται με λεπτομέρειες. Αυτή η ενότητα καλύπτει εξίσου ερωτήματα που σχετίζονται με την κληρονομική διαδοχή για τους αλλοδαπούς, καθώς και με τη μεταβίβαση κληρονομιαίων αγαθών που βρίσκονται στο εξωτερικό.

 • Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο; Μπορώ να επιλέξω το εφαρμοστέο δίκαιο για την κληρονομιά μου;

  Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ενημερωθείτε σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται σε μια κληρονομιά που περιλαμβάνει διασυνοριακά στοιχεία. Η νομοθεσία της χώρας ιθαγενείας του κληρονομούμενου εφαρμόζεται; Ή ακόμα, εκείνη του τόπου συνήθους κατοικίας του κληρονομούμενου; Είναι δυνατή η επιλογή της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την κληρονομική διαδοχή; Σε διασυνοριακές περιπτώσεις, θα βρείτε εξίσου όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τους κανόνες σύγκρουσης νόμων.

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, ποιος κληρονομεί και πόσο;

  Εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη μεταβίβαση της εξ αδιαθέτου μερίδας. Ειδικότερα, θα κατανοήσετε ποιος κληρονομεί και πόσο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη. Τέλος, σε περίπτωση μιας καταχωρημένης συμβίωσης ή μιας ντε φάκτο σχέσης, θα βρείτε σε αυτό το κεφάλαιο πληροφορίες για τα δικαιώματα του/της συντρόφου που επιζεί.

 • Περιορισμοί σχετικά με την ελευθερία διάθεσης της κληρονομιάς με διαθήκη (νόμιμη μοίρα)

  Η νόμιμη μοίρα αντιστοιχεί στο μερίδιο της κληρονομιάς, από το οποίο ο κληρονομούμενος δεν μπορεί να αποκλείσει ορισμένους κληρονόμους. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να ενημερωθείτε σχετικά με το ποιοι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα αυτής της νόμιμης μοίρας και με το πώς αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους αυτό. Τέλος, θα ενημερωθείτε επίσης σχετικά με το εάν και το πώς ένας κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί τη νόμιμη μοίρα.

 • Πώς συντάσσεται μια διαθήκη και μπορώ να την καταχωρήσω;

  Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές μορφές διαθηκών και τους όρους ισχύος τους τόσο κατά τύπο όσο και κατ’ ουσία. Επίσης, θα ενημερωθείτε σχετικά με το αν είναι δυνατή η καταχώρηση της διαθήκης σας και ενώπιον ποιου φορέα.

 • Πότε γίνομαι κληρονόμος και πόσο θα κληρονομήσω;

  Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εξέλιξης της μεταβίβασης της κληρονομιάς. Το παρόν κεφάλαιο προτίθεται να δώσει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Πώς ξεκινάει η «διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής»; Με ποιον τρόπο επαληθεύεται η ιδιότητα του κληρονόμου; Υπάρχει κάποιο σύστημα διαχείρισης της κληρονομικής διαδοχής; Θα μάθετε επίσης εάν πραγματοποιείται απογραφή της περιουσίας του κληρονομούμενου. Τέλος, θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά τις υποχρεώσεις των κληρονόμων και των συγκληρονόμων όσον αφορά τα χρέη του κληρονομούμενου.

 • Πόσο φόρο πρέπει να πληρώσω για την κληρονομιά;

  Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τους φόρους που σχετίζονται με την κληρονομιά και οι οποίοι ισχύουν στις εν λόγω χώρες.

This interactive map is only visible when the flash v8 plugin is installed & javascript is enabled.