Hvem arver og hvor meget, hvis der ikke er oprettet et testamente?

Seneste opdatering: 10/5/2012

Hvis den afdøde var ugift og ikke havde børn, arver slægtningene i opstigende linje og slægtningene i sidelinjen (brødre og søstre) i første omgang. Faderen og moderen arver hver en fjerdedel, og brødrene/søstrene arver resten. Hvis én af forældrene eller begge forældre er døde, arver brødrene og søstrene også deres lod. Hvis der ingen slægtninge er i opstigende linje eller søskende, arver slægtningene på moderens og på faderens side lige (morbror/farbror, moster/faster, fætter, kusine).

Hvis den afdøde, der var ugift, efterlader sig børn, udelukkes alle andre familiemedlemmer fra at arve. De deler herefter den fulde ejendomsret og arver lige. Hvis et af børnene allerede er afgået ved døden og efterlader sig livsarvinger, arver livsarvingerne i barnets sted.

Hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle og børn, får den overlevende ægtefælle brugsretten (retten til at bruge en genstand og modtage afkastene) til de samlede formuegoder, der udgør arven. Børnene får ejerskabet uden brugsret og deler dette ejerskab lige. Et afdødt barns arvelod overføres til barnets livsarvinger efter afstamning (repræsentation).

Hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle, men ingen børn, er den overlevende ægtefælle eneste arving, hvis der ikke er nogen livsarvinger, slægtninge i opstigende linje eller slægtninge i sidelinjen op til fjerde grad fra den afdøde (fætre og kusiner). Hvis der findes sådanne arvinger, får den overlevende ægtefælle brugsretten og de andre slægtninge ejerskabet uden brugsrettigheder. Ægtefællens arvelod afhænger også af den ægteskabelige formueordning, som ægtefællerne havde.

Hvis den afdøde efterlader sig en person, som han/hun har indgået et registreret partnerskab med?
I Belgien hedder et registreret partnerskab lovformeligt samliv (cohabitation légale). Den overlevende registrerede partner får i forbindelse med arven brugsretten til den fælles faste ejendom samt inventaret i denne ejendom. Den overlevende registrerede partner kan dog fratages denne brugsret, hvis der er oprettet et testamente, eller hvis der er givet en gave i levende live til andre personer.

Hvis den afdøde efterlader sig en partner, som han/hun ikke har indgået et registreret partnerskab med – papirløst samliv (ikke-registreret partnerskab)?
Partneren kan kun blive arving, hvis den afdøde har indsat partneren i sit testamente. Ifølge belgisk lovgivning bliver partneren ikke automatisk arving.